Jaké výhody přináší registrace na úřadu práce

Úřad práce je jedna z institucí, kterou asi nikdo z nás nenavštěvujte rád, přesto nám může pomoci a to nejen v období, kdy jsme se ocitli bez práce. Může se stát, že měníte zaměstnání, ale smlouva nová nenavazuje na tu stávající a vám vznikne období, kdy se ocitnete bez práce. Úřad práce vám pomůže toto období překlenout.

Registrace

Možná si říkáte, že jeden měsíc bez výplaty přežijete a že podpora v nezaměstnanosti nestojí za návštěvu. Registrace na úřadu práce však přináší i další výhody. Kromě podpory v nezaměstnanosti, která činí první dva měsíce 65% průměrné měsíční mzdy, si nebudete muset sami hradit zdravotní a sociální pojištění. Úřad práce za vás sice uhradí pouze zdravotní pojištění, ale pokud nebudete evidováni a neuhradíte si sami sociální pojištění, nebude se vám tato doba započítávat do odpracovaných let, které jsou potřeba pro výpočet důchodu. Do této doby se započítávají celé tři roky evidence.

Více informací naleznete na portálu vimvic.cz.

Nárok na podporu a její délka

Pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti je potřeba splnit dvě podmínky: musíte mít zaplaceno, v období dvou let před registrací, alespoň 12 měsíců sociální pojištění, do nějž se započítává i náhradní doba zaměstnání (mateřská nebo rodičovská dovolená, příprava zdravotně postižené osoby k práci či péče o osobu, která je závislá na pomoci ostatních, důchod pro III. stupeň invalidity, výkon pozice dobrovolníka v akreditované organizaci) a musíte si hledat nové zaměstnání.

  • Výše a doba podpory

První dva měsíce je to 65% z průměrného měsíčního čistého platu, další dva měsíce je to 50% a po zbývající dobu nároku je to 45%.

Doba podpory je závislá na věku žadatele – do 50 let je to 5 měsíců, pro věk 50 – 55 let je to 8 měsíců, nad 55 let je to 11 měsíců.

Pokud tedy zvážíte všechna pro a proti registrace se vám vyplatí, i kdyby to bylo pouze na dobu jednoho měsíce. Jedná – li se o dlouhodobější časové období, je to téměř nutnost.