Jak výhodná je psychoterapie online? A pro koho se hodí?

Současná doba snad více než kdy jindy plní ambulance psychologů lidmi, kteří si nedovedou sami pomoci od řady psychických problémů. Stres v práci, tlak zaměstnavatelů na výkon mohou být spouštěčem úzkostí i depresí. Někdy k jejich vzniku přispěje i rodinné prostředí. Nemocnou duši je však nutné co nejdříve léčit. K tomu slouží také psychoterapie.

Je lepší psychoterapie osobní, nebo online

Virtuální svět se stále více stává běžnou součástí našeho života. To se pochopitelně promítá i do poskytování psychologické péče. Zde se vedle klasického osobního kontaktu totiž nabízí terapie online prostřednictvím různých platforem. Mladší generace přijímá tento nový způsob léčby daleko snadněji než generace střední a starší. Praxe však ukazuje, že je plnohodnotnou náhradou osobního setkání.

Jaké výhody má terapie na dálku?

Některé psychické poruchy, jako jsou například ty úzkostné, se pomocí terapie online léčí výrazně rychleji. Je to dané hlavně tím, že klient je ve svém známém prostředí, většinou doma, tím se snadněji uvolní a vhodně naladí na terapeutické setkání. Pro mnohé osoby s úzkostmi je už samotná cesta do ambulance psychoterapeuta stresující. Domácí prostředí dovede takového člověka rychleji uvolnit, a on naváže lépe kontakt se svým tereapeutem.

Další výhodou online psychoterapie je i to, že je opravdu možné ji provádět na dálku. Terapeut sedí třeba v Praze a jeho klient klidně může být z opačného konce republiky. Dálka v tomto případě nehraje žádnou roli. Skype, Messenger, WhatsApp i další platformy je oba spojí v online rozhovoru. Výběr platformy přitom záleží na klientovi, která mu bude lépe vyhovovat. Na tom se dopředu telefonicky domluví s terapeutem.

Plnohodnotná náhrada osobního setkání

Při online terapii nechybí kontakt očí, gestikulace i nonverbální komunikace. S klientem je možné dokonce nacvičovat svalové i dechové strategie, relaxovat a využívat i další terapeutické techniky, jež napomáhají od klientových problémů.

Zažíváte stres, cítíte úzkost a potřebujete radu psychoterapeuta? Nechce se vám nikam jezdit, ale raději byste využili svého domácího prostředí? Pak je online terapie právě pro vás.