Archiv štítku: děti

Šikana, jak jí poznat?

Ve škole, v zájmovém kroužku, mezi vrstevníky i v práci, šikana se objevuje všude. Obvykle se projevuje u dětí a teenagerů, ovšem není výjimkou, když váš kolega či kolegyně šikanuje na pracovišti. Jde o velmi závažný problém, který je nutno ihned řešit. Šikana totiž často může přerůst v něco vážnějšího. Jde o omezování nebo dokonce týrání slabšího jedince v kolektivu. Jak takovou šikanu poznat?

Charakteristika aktérů

Každá šikana má svého agresora a svou oběť. Agresor bývá zpravidla vyspělý jedinec nebo skupinka, která má početní převahu. Agresor má obvykle vlastní problémy, nedostatek sebevědomí, nejistotu nebo zakomplexovanost. Snaží se tak vykompenzovat své pocity méněcennosti nebo problémy doma. Může také poukazovat na svou sílu, upevňovat si pozici ve skupině.

Oběť je člověk, který se nějakým způsobem odlišuje. Nejčastěji jsou šikanováni ti, kteří jsou handicapovaní, plaší, národnostně, rasově jiní. Může to být někdo, kdo do kolektivu nezapadá, někdo nový, s jinými názory, vzhledem, jiným chování.

Slovní šikana

Někdy se může označovat také za psychickou šikanu. Jde o slovní napadání, různé provokace, shazování intelektu, posměšky vedené na oblečení, váhu, postavu, názory, přátelé a podobně. Mnohdy může začít velmi nenápadně, rozrůst se však může do obrovských rozměrů. Slovní šikana může často ublížit víc, než ta fyzická. Urážky a ponižování nejsou nic hezkého. Pokud na vás někdo vyvíjí psychickou šikanu, určitě jednejte! Nenechejte to plavat, slovní šikana se budou stupňovat a může vyústit až v tu fyzickou.

Fyzická šikana

Při tomto druhu se objevuje fyzické násilí, které je na oběti agresorem pácháno. K fyzickému útoku útočníci využívají často jiné nástroje a cíl je asi jasný, ublížit oběti. Jde o viditelnou šikanu, protože dítě nebo i dospělý má na sobě viditelné stopy. V takové chvíli je nutno zasáhnout a s probíhající šikanou se někomu svěřit.