Offshore společnosti jsou mezi podnikateli stále populárnější

Offshore podnikání v poslední době tématem řady debat začínajících podnikatelů. Víte, kde se tento termín vzal a co vlastně představuje? Jaké výhody offshorové podnikání přináší? Pokud ne, tak se podívejte na náš dnešní článek.

Ostrovní záležitost

Název má své historické kořeny v označení společností, které byly v minulosti zakládány mimo pevninskou část území v anglickém slova smyslu „off shore“. Mnoho menších států, které se často nacházely na ostrovech kolem Anglie a Spojených států totiž začalo nabízet podnikatelům mnohem výhodnější podmínky pro jejich činnost, pod vidinou přílivu jejich kapitálu a zlepšení ekonomické situace dané země.

Jak je to dnes?

Založení offshore společnosti může učinit právnická i fyzická osoba. Ta založí novou společnost v jiné zemi, než je její domovská a to za účelem lepších podmínek pro podnikatelskou činnost. Jedná se v podstatě o podnikání zahraniční společnosti, která čerpá z velice výhodných podmínek, spojených nejčastěji s minimálními, či vůbec žádnými daněmi. Takové země je pak nazývána jako daňový ráj. Ovšem osvobozením od daní to nekončí.

Offshore společnost je při svém zakládání zatěžkána jen minimálním množstvím formalit, díky čemuž je zajištěno dostatečně vysoká míra anonymity jejich zakládajících členů. Ti mají jen minimální informační povinnost a jistotu politické a ekonomické stability. Díky tomu je offshorová společnost velice atraktivní pro každého podnikatele. Pokud je vaším cílem využít výhod offshore společnosti, zavítejte na portál ioffshore.cz, kde získáte potřebné informace a možnost nechat si společnost založit od těch nejpovolanějších.

Největší výhody

Částečné či úplné osvobození od daně je momentálně jedním z nejčastějších motivů pro založení offshorové společnosti. Ovšem jsou tu i další důvody. Některé ze zemí například umožňují daleko jednodušší získávání nejrůznějších licencí a své slovo má i výraznějších ochrana investic.

Společnosti vedené offshore, se snadněji vyhýbají exekucím, mohou skrývat svůj majetek, ale mají i reprezentativnější adresu, která dodává na značce na její image.